Een jaar ouder, een overdenking

Op 30 september 2020 was het zover. Ik mocht mijn leeftijd weer met een jaar ophogen. Naast persoonlijke felicitaties heb ik honderden gelukwensen ontvangen via Facebook, Messenger, Linkedin, Instagram en Twitter, waarvoor mijn oprechte dank!

Afgelopen jaar
Het was een veel besproken jaar. Zeven maanden geleden kwam het coronavirus ons land bezoeken en houdt sindsdien vele mensen in zijn greep. We zijn hier nog lang niet vanaf. Ik verwacht dat de maatregelen, die het kabinet heeft genomen, zullen aanhouden tot eind 2021! Dan pas zullen de ontwikkelde vaccinaties hun uitwerking gaan krijgen.
Er waren het afgelopen jaar ook leuke aspecten. Zo mocht ik in februari én in mei van dit jaar de titel overgrootvader achter mijn naam plaatsen; twee gezonde achterkleinzonen.

Activiteiten
Wat gezondheid betreft heb ik niet te klagen, iets te zwaar wat het glucosegehalte enigszins uit balans brengt, maar verder vol energie en levenslust. Stilzitten is er niet bij, het liefst zou ik twintig uur per dag werken, dat ook geregeld gebeurt.
Mijn huidige dagelijkse bezigheden bestaan ondermeer uit:

  1. het voeren van het voorzitterschap van de Healthy Community Foundation;
  2. het voorbereiden en opzetten van woon-zorgcentra voor ouderen;
  3. het voorbereiden en opzetten van het ‘KoosDirkseHuis’ voor mensen, die niet meer zelfstandig kunnen wonen;
  4. ambassadeur en het mede realiseren van het eerste ‘COPDhuis Jan‘ in Den Haag;
  5. het schrijven van zorggerelateerde artikelen, waarvan het driehonderdste vorige maand is gepubliceerd;
  6. enkele dagen per week bezoeken Afleggen bij klanten en partners van het bedrijf van mijn zoon (Curtenz bv), wat vaak meer dan 300 km per dag behekst;
  7. diverse verbouwingen verrichten aan mijn woning (renovatie schuur, nieuwe keuken plaatsen, zolder, etc).

Daarnaast ben ik door een snelgroeiende zorgorganisatie gevraagd voor de functie van toezichthouder/onderhandelaar, waarin ik binnenkort zal starten. Tevens adviseer en help ik mensen en organisaties bij nieuwe projecten. Op deze wijze krijg ik de vijftig uur per week ruim vol. Heerlijk om zo actief bezig te zijn, want als je de gehele dag zit met je krantje, puzzeltje of opengeslagen weekblad op schoot, gaat de gezondheid mijns inziens snel bergafwaarts.

Ouderen
Waarom zo inzetten voor anderen? Persoonlijk heb ik er grote moeite mee, dat ouderen aan hun lot worden overgelaten en vaak slecht worden behandeld. Deze mensen hebben na de tweede wereldoorlog Nederland herbouwd! Velen kwijnen nu weg, thuis of op een kamertje in een verpleeghuis. Sommige bestuurders en managers zien deze mensen min of meer als entiteiten, die geld in het laatje brengen. Dit hebben deze mensen niet verdiend en het moet beslist anders!

COPD
Ditzelfde geldt voor de grote groep mensen, die moeite hebben met ademhalen. Het is wel het minste wat je mag hebben in je leven. Er zijn in Nederland ruim 700.000 mensen met COPD, waarvan 26.000 in de regio Haaglanden. De groep die het zwaarste eraan toe zijn, zijn aangewezen op zuurstof en verzorging. De verpleeghuizen laten op dit gebied veel te wensen over. Daarom steun ik Stana en Silvio van Ginkel met het realiseren van het COPDhuis Jan, vernoemd naar hun vader, die aan deze vreselijke aandoening is gestorven. Zij zijn bezig met een grote groep vrijwilligers, een COPD centrum in Den Haag te realiseren met alle moderne apparatuur, waarbij een betere kwaliteit van leven en verzorging voor de patiënten voorop staan,

Teamgeest
Ik verwacht dat ik met mijn uitstekende teams voornoemde zorgcentra (punt 2,3 en 4) snel kan realiseren, zodat de kwaliteit van leven voor de bewoners, waarvan velen rond mijn leeftijd liggen, enorm zal worden verhoogd.
Daarbij hoop ik, dat mijn contacten, onder meer op social media, de projecten een warm hart zullen toedragen en, waar mogelijk, zullen ondersteunen.

Tot slot
Overigens wil ik met nadruk aangeven, dat deze projecten door vrijwilligers worden uitgevoerd en dat er geen sprake is van enig eigen belang, winstbejag, loon, bonus of andere geldelijke vergoeding. Al het verworven geld wordt besteed aan de instellingen en de bewoners!
Ik ben dankbaar, dat ik op deze dertigste september de leeftijd van 73 jaar mocht bereiken en nog zoveel voor anderen kan betekenen!