Tag: Koos Dirkse

Bureaucratische rampen

Ruim dertig jaar geleden waren bankkantoren ruimschoots aanwezig. In die tijd werd nog niet zoveel gebruik gemaakt van bankzaken, omdat nog veel lonen contant werden uitbetaald. Ook werd er zeer weinig gebruik gemaakt van digitaal geld en bankpassen. Voor storting, opnamen of afschriften behoefde men niet te betalen. Van megalomane

Een jaar ouder, een overdenking

Op 30 september 2020 was het zover. Ik mocht mijn leeftijd weer met een jaar ophogen. Naast persoonlijke felicitaties heb ik honderden gelukwensen ontvangen via Facebook, Messenger, Linkedin, Instagram en Twitter, waarvoor mijn oprechte dank! Afgelopen jaar Het was een veel besproken jaar. Zeven maanden geleden kwam het coronavirus ons

Fibonacci en de Gulden Snede

Wat hebben de Pyramide van Giza, Leonardo da Vinci’s Mona Liza en de Aston Martin gemeen? Ze zijn ontworpen volgens ‘De Gulden Snede’. De Gulden Snede, Golden Ratio, Sectio Aurea of Sectio Divina, ook wel de verdeling in uiterste genaamd, is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in

Citaten van Koos Dirkse

De premier is zeker geen crisismanager, doch slechts een situatie verdediger! The prime minister is certainly not a crisis manager, but only a situation defender! Je kunt een crisis niet laten oplossen door personen, die haar mede hebben veroorzaakt! Politici verdienen hun geld met iets, dat niet zichtbaar is, namelijk