Menu

Gemeentelijke kruis(ig)ingen

Dinsdag 25 februari 2014 was het zover. De bewoners van de Leidse Merenwijk kregen de gelegenheid om aan de gemeente vragen te stellen over de gevaarlijke verkeersaanpassingen, die de gemeente heeft uitgevoerd om de verkeerssituatie veiliger te maken. De werkzaamheden in de Merenwijk zijn inmiddels afgerond. Een dertigtal bewoners kwamen schoorvoetend binnen met de gedachte: hoe leg ik het de voorlichters uit, dat dit zo niet kan. Hierbij mijn verbazing.

Binnen de Merenwijk in Leiden ligt een rondweg, die in beide rijrichtingen bestaat uit één rijstrook, waarvan zeer veel gebruik wordt gemaakt. Aan beide zijden van de weg is een fietspad aangelegd.

Kruising Ketelmeerlaan – IJsselmeerlaan

De rijstrook vanuit de IJsselmeerlaan bestond aanvankelijk uit twee rijstroken, één voor linksaf de Ketelmeerlaan in, de tweede rechtsaf de Zwartemeerlaan in.
De linker rijstrook heeft de gemeente laten verwijderen. Op de rechterrijstrook stonden pijlen voor rechtsaf. De gemeente heeft enkele laten verwijderen en er twee laten staan. Veel automobilisten weten niet dat je hier rechtsaf kunt en mag. Voor bus- en vrachtwagenchauffeurs is het vrijwel onmogelijk om deze bocht te maken. Er ontstaat hier een gevaarlijke situatie, mede omdat er haaientanden midden op de kruising zijn geplaatst.
Was het hier niet eenvoudiger geweest een rotonde aan te leggen?

Kruising Ketelmeerlaan – Gooimeerlaan

Deze kruising heeft vanaf de eerste aanleg al in de top tien van meest ingewikkelde kruisingen van Nederland gestaan. Op tv is hieraan meermalen in het verleden aandacht besteed.
Wat doet de gemeente: die maakt de situatie nog moeilijker! Twee rijstroken zijn verwijderd en er is een soort bolwerk aangelegd, waar je omheen moet rijden om rechtdoor te kunnen. Midden op de kruising heeft de gemeente haaientanden geplaatst met het gevolg, dat als een auto van de doorvoerstrook gebruik maakt, hij vaak bovenop zijn rem moet gaan staan. Ik neem aan dat de gemeente een gooi doet naar de eerste plaats in die top tien. Dit zal zeker lukken zo! Ook hier was de meest eenvoudige oplossing een kleine rotonde geweest. Toen ik aan de voorlichters de vraag stelde, waarom de gemeente hier niet voor had gekozen was het antwoord: “Een rotonde kost een miljoen euro. Nu konden wij voor de helft van het bedrag beide kruisingen verbeteren”. Dit maak je mij overigens niet wijs, want het verwijderen van twee rijstroken inclusief het verplaatsen van een paar honderd meter trottoirbanden en het plaatsen van een grasmat of beplanting is vele malen duurder, dan de aanleg van een rotonde.

Busverkeer
Het busvervoer maakt in beide richtingen viermaal per uur gebruik van deze weg. Op diverse plaatsen langs de rondweg zijn bushaltes aangelegd. Enkele haltes hebben geen invoegstrook en staan zeer dicht op de rijweg. Een dame met kleine kinderen maakte de opmerking, dat dit levensgevaarlijk is. Als je tien minuten op de bus moet wachten, willen kinderen nog wel eens de weg op rennen.
Als een bus te vroeg is, moet deze, in verband met de dienstregeling, wachten tot het vertrekmoment. Deze mag niet te vroeg bij de volgende halte arriveren. Dit houdt in, dat het verkeer achter deze bus ook van de dienstregeling gebruik moet maken, want die kunnen er niet langs.

Bijeenkomst
Nu heeft zo een discussie met de gemeente vaak weinig effect. Mijns inziens kun je beter thuis tegen je koelkast praten, die hoor je zo nu en dan nog eens aanspringen….
Er ontstond een enorme verhitte discussie. Sommige deelnemers kwamen al scheldend en vloekend de zaal binnen. Ik spreek dan ook mijn respect uit aan de beambten, die daar de zaak namens de gemeente moesten verdedigen, want zowel de verantwoordelijke als de bedenker van deze plannen lieten verstek gaan.
De gelegenheid werd geboden om met suggesties te komen en deze op de daarvoor bestemde kaartjes (A6 formaat) te noteren. Velen schreven dan ook een viertal kaartjes vol, beiderzijds. De gemeente zal dit dan ter harte nemen en zonodig maatregelen nemen om situaties aan te passen. Toen ik de vraag stelde, waarom de bewoners niet eerst in kennis werden gesteld, voordat men aan de werkzaamheden begon, was het antwoord: Goede vraag….

Update
Gelukkig heeft de gemeente Leiden toch alle bezwaren en opmerkingen van de bewoners ter harte genomen en is in 2017 gestart met de aanleg van twee rotondes. De laatste wordt medio september 2017 opgeleverd. Werkelijk een verademing, een stuk veiliger en betere doorstroming.