Menu

Europa, de volgende carrièrestap?

Je leest commentaar van twee kampen in de media over de EU. Het ene kamp zegt erin blijven, het tweede: eruit gaan. De EU geheel verlaten is geen optie, maar zoals het nu gaat kan het ook niet doorgaan. Steeds meer macht wordt er naar Brussel geschoven. Dit was toch niet de bedoeling bij het ondertekenen van het Verdrag van Maastricht, dat op 1 november 1993 in werking trad.

Dat er 1 munt is gekomen: prima. Dat er op het gebied van het openbaar vervoer wordt samengewerkt is logisch, want dit is tenslotte grensoverschrijdend. Ditzelfde geldt voor het milieu: rivieren stoppen niet bij de grens. Dit geldt ook voor justitie en meerdere zaken.

Maar er wordt nu wel erg veel richting EU geschoven. Ze gaan zich bemoeien met onze inkomens, pensioenen, onderwijs, etc. etc. Dat is een zeer kwalijke ontwikkeling. Enkele partijen, met D66 voorop, direct gevolgd door de VVD zouden het liefst het gehele roer in handen geven van Brussel met als kapitein Guy Verhofstadt, als eerste president van Europa. De leden van de pro Europapartijen kunnen dan hun positie verleggen naar Europa. En Nederland, ach wat stelde zo een klein landje nou toch eigenlijk voor…

Het merendeel van de bevolking wil dat de macht van Europa wordt ingeperkt. Dit bleek al toen op 1 juni 2005 61,6% van de bevolking ‘nee’ stemde en slechts 38,4% voor.
Op 21 januari 2014 vroeg het Burgerinitiatief de Tweede Kamer, bij monde van Thierry Baudet, om een EU-referendum te houden, ondersteund door 63.000 handtekeningen.
D66 stemde als eerste tegen. Een partij, die bij zijn standpunten het volgende heeft staan:
“D66 stimuleert de vernieuwing van de democratie door digitale raadpleging van burgers beter mogelijk te maken.”
Maar het kwam ze nu even niet goed uit!

Aan de enorme geldverspilling, die al jaren gaande is in de EU, zoals de maandelijkse verhuizing Brussel – Straatsburg vv (kosten 200 miljoen euro per jaar) wordt weinig gedaan. De verhuisdozen worden niet eens uitgepakt. En zo kun je nog pagina’s volschrijven, alleen denken de meesten: het zal wel……