Categorie: Bureaucratie

Bureaucratische rampen

Ruim dertig jaar geleden waren bankkantoren ruimschoots aanwezig. In die tijd werd nog niet zoveel gebruik gemaakt van bankzaken, omdat nog veel lonen contant werden uitbetaald. Ook werd er zeer weinig gebruik gemaakt van digitaal geld en bankpassen. Voor storting, opnamen of afschriften behoefde men niet te betalen. Van megalomane